Top
 
 
 
 
بهیه ربیعی
 
سمت :       معاون آموزشی پیش دبستانی
شروع همکاری با مجموعه ی حضرت جوادالائمه (ع) :       سال 1377
تحصیلات :          کارشناسی ارشد مدریت روانشناسی و آموزش
سابقه ی آموزشی :         31 سال تدریس در دوره های پیش دبستانی و ابتدایی
سابقه ی اجرایی :         5 سال رئیس هیئت ژیمناستیک بانوان یزد
 
 
 
 
وحیده خباززاده یزدی
 
سمت :         معاون آموزشی پایه اول
شروع همکاری با مجموعه ی حضرت جوادالائمه (ع) :       سال 1384
تحصیلات :          کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی
سابقه ی آموزشی :         9سال تدریس در پایه اول ابتدایی
سابقه ی اجرایی :         9 سال معاونت آموزشی
 
 
 
 
 
 
 
مژگان شریفی نژاد
 
سمت :        معاون آموزشی پایه دوم
شروع همکاری با مجموعه ی حضرت جوادالائمه (ع) :       سال 1376
تحصیلات :          دانشجوی دکترای روان شناسی تربیتی
سابقه ی آموزشی :         22سال تدریس در پایه دوم ابتدایی
سابقه ی اجرایی  :      2 سال معاونت آموزشی
عضو انجمن علمی روان شناسی تربیتی ایران
 
 
 
معصومه نصیری دهج
 
سمت:       معاون اجرایی /  فناوری
شروع همکاری با مجموعه جوادالائمه (ع):      سال 1395
تحصیلات:        کارشناسی مهندسی کامپیوتر
سابقه آموزشی:      2 سال در رشته ی کامپیوتر
سابقه اجرایی :      5 سال معاون فناوری و اجرایی
 
 
 
 
مهدیه فیروزی
 
سمت :        مربی پرورشی
شروع همکاری با مجموعه ی حضرت جوادالائمه (ع) :       سال 1398
تحصیلات :          کارشناسی گرافیک ( ارتباط تصویری )
سابقه ی آموزشی :        2 سال تدریس نقاشی در دوره ابتدایی
 
 
 
 
 مریم غفوری
 
 
سمت:       مسئول امور دفتری
شروع همکاری با مجموعه جوادالائمه (ع):      سال 1394
تحصیلات:       کارشناسی ارشد مترجمی زبان