مریم ورزی
سمت : مسئول امور عمومی
شروع همکاری با مجموعه ی حضرت جوادالائمه (ع) : سال 1374
تحصیلات :کارشناسی مدیریت
سابقه ی آموزشی : 19 سال تدریس در رشته تربیت بدنی
 
 
 
 وحیده خباززاده یزدی
سمت : معاون آموزشی پایه دوم
شروع همکاری با مجموعه ی حضرت جوادالائمه (ع) : سال 1382
تحصیلات :  کارشناسی ارشد آموزش زبان
سابقه ی آموزشی و اجرایی : 5 سال تدریس در رشته ی زبان انگلیسی ، 5 سال مسئول پایه سوم
 
 
 
 نجمه عزیزی
سمت : معاون آموزشی پایه اول
شروع همکاری با مجموعه ی حضرت جوادالائمه (ع) : سال 1386
تحصیلات : کارشناسی کشاورزی اصلاح نباتات
سابقه ی اجرایی و آموزشی : 2 سال تدریس در دوره اول متوسطه  ، 2 سال تدریس در دوره پیش دبستانی ، 9 سال مسئول پایه های اول و دوم
 
 
مریم شیبانی پور
سمت : معاون آموزشی پیش دبستانی
شروع همکاری با مجموعه ی حضرت جوادالائمه (ع) : سال 1374
تحصیلات : کارشناسی ادبیات
سابقه ی آموزشی و اجرایی : 22 سال تدریس در پیش دبستانی
 
 
 
 
 منیژه تقدیر
سمت : معاون پرورشی
شروع همکاری با مجموعه ی حضرت جوادالائمه (ع) : سال 1373
تحصیلات :کارشناسی گرافیک
سابقه آموزشی : 17 سال  تدریس در رشته ی هنر
 
 
 
 معصومه نصیری دهج
سمت: معاون فناوری
شروع همکاری با مجموعه جوادالائمه (ع): سال 1395
تحصیلات: کارشناسی مهندسی کامپیوتر
سابقه آموزشی:2 سال در رشته ی کامپیوتر
 
 
 مریم غفوری
سمت: کارورز و مسئول امور دفتری
شروع همکاری با مجموعه جوادالائمه (ع): سال 1394
تحصیلات: کارشناسی ارشد زبان