Top
 

                                                       مدل آموزش در مدرسه حضرت جوادالائمه (ع) یزد

 

شناسایی و پرورش تمام هوش های بشری و کلیه ترکیبات آن ، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.ما انسان ها همگی با بکدیگر تفاوت داریم.به این علت که همگی از ترکیب هوش های متفاوتی برخورداریم.به اعتقاد من،تشخیص این امر موجب می شود تا با مشکلات زندگی، برخورد مناسب تری داشته باشیم.

هوارد گاردنر(1987)

تکیه بر پر کردن ذهن از اطلاعات ، دیگر جوابگوی نیازهای تربیتی نسل حاضر و آینده نخواهد بود و برای تربیت صحیح دانش آموزان نیاز است تا آن ها آزادانه ، خلاقانه ، نقادانه و به طور علمی بیاندیشند.در این راستا انقلاب شناختی تحولات فزاینده ای را در آموزش و یادگیری به وجود آورده است.انقلابی که در شرف وقوع می باشد و مرکز آن فرآیند تفکر است.

ما ضمن توجه به مدارس دانش محور به مدارس تفکر محور هم نیاز خواهیم داشت.در مدارس تفکر محور کودکان را اندیشمندانی در نظر می گیرند که یاد می گیرند که چگونه یاد بگیرند.رویکردهای مختلفی برای این منظوروجود دارد که دبستان حضرت جوادالائمه(ع)بر پایه دو رویکرد " مهارت تفکر " و " هوش های چندگانه" بنا شده است.